Apotomis turbidana (White-shouldered Marble)

SpeciesReg. dateObs. dateLocation
Apotomis turbidana (White-shouldered Marble)2009-07-062009-07-05Hyttetomta, Svanes (Rogaland, Norway)Artsdatabanken logo
Apotomis turbidana (White-shouldered Marble)2009-01-262005-07-11 Stueland (Agder, Norway)Artsdatabanken logo