Nymphalis antiopa (Camberwell Beauty)

Lepidoptera (Moths and butterflies)»Rhopalocera (Butterflies)»Nymphalidae (Brush-footed butterflies)»Nymphalinae»Nymphalis»

Nymphalis antiopa (Camberwell Beauty)

SpeciesReg. dateObs. dateLocation
Nymphalis antiopa (Camberwell Beauty)2016-05-152013-08-09Nes Golfklubb (Viken, Norway)
Nymphalis antiopa (Camberwell Beauty)2013-09-062013-09-06 Brumåsavegen (Viken, Norway)
Nymphalis antiopa (Camberwell Beauty)2013-08-272013-08-27 Brumåsavegen (Viken, Norway)
Nymphalis antiopa (Camberwell Beauty)2013-08-252013-08-25 Brumåsavegen (Viken, Norway)
Nymphalis antiopa (Camberwell Beauty)2013-08-222013-08-22Sørkedalen 914 (Oslo, Norway)
Nymphalis antiopa (Camberwell Beauty)2013-08-202013-08-19 Kloterudveien (Viken, Norway)
Nymphalis antiopa (Camberwell Beauty)2013-08-172013-08-17Brumåsavegen (Viken, Norway)
Nymphalis antiopa (Camberwell Beauty)2013-08-152013-08-15Kloterudveien (Viken, Norway)
Nymphalis antiopa (Camberwell Beauty)2013-08-152013-08-15 Brumåsavegen (Viken, Norway)
Nymphalis antiopa (Camberwell Beauty)2013-08-102013-08-10 Otteid (Storedal) (Viken, Norway)
Nymphalis antiopa (Camberwell Beauty)2013-08-072013-08-07 Otteid (Storedal) (Viken, Norway)
Nymphalis antiopa (Camberwell Beauty)2013-08-052013-08-05 Brumåsavegen (Viken, Norway)
Nymphalis antiopa (Camberwell Beauty)2013-07-132013-07-13Otteid (Storedal) (Viken, Norway)
Nymphalis antiopa (Camberwell Beauty)2013-06-072013-06-07 Kloterudveien (Viken, Norway)
Nymphalis antiopa (Camberwell Beauty)2013-05-262013-05-26 Otteid (Storedal) (Viken, Norway)
Nymphalis antiopa (Camberwell Beauty)2013-05-172013-05-17Langerudveien (Viken, Norway)
Nymphalis antiopa (Camberwell Beauty)2013-05-112013-05-10 Otteid (Storedal) (Viken, Norway)
Nymphalis antiopa (Camberwell Beauty)2013-05-062013-05-06 Brumåsavegen (Viken, Norway)
Nymphalis antiopa (Camberwell Beauty)2013-05-052013-05-05 Otteid (Storedal) (Viken, Norway)
Nymphalis antiopa (Camberwell Beauty)2013-05-012013-05-01Otteid (Storedal) (Viken, Norway)
Nymphalis antiopa (Camberwell Beauty)2013-04-272013-04-27 Bakketun (Innlandet, Norway)
Nymphalis antiopa (Camberwell Beauty)2013-04-252013-04-25Kloterudveien (Viken, Norway)