Apotomis turbidana (White-shouldered Marble)

SpeciesReg. dateObs. dateLocation
Apotomis turbidana (White-shouldered Marble)2019-11-172019-07-19Rogn, Hagane (Innlandet, Norway)Artsdatabanken logo
Apotomis turbidana (White-shouldered Marble)2019-11-062019-08-04 Otteid (Storedal) (Viken, Norway)Artsdatabanken logo
Apotomis turbidana (White-shouldered Marble)2019-09-142019-08-03 Otteid (Storedal) (Viken, Norway)Artsdatabanken logo
Apotomis turbidana (White-shouldered Marble)2019-09-142019-08-02 Otteid (Storedal) (Viken, Norway)Artsdatabanken logo
Apotomis turbidana (White-shouldered Marble)2019-09-142019-07-31 Otteid (Storedal) (Viken, Norway)Artsdatabanken logo
Apotomis turbidana (White-shouldered Marble)2019-09-142019-07-26 Otteid (Storedal) (Viken, Norway)Artsdatabanken logo
Apotomis turbidana (White-shouldered Marble)2019-09-132019-07-18 Otteid (Storedal) (Viken, Norway)Artsdatabanken logo
Apotomis turbidana (White-shouldered Marble)2019-09-122019-07-11 Otteid (Storedal) (Viken, Norway)Artsdatabanken logo
Apotomis turbidana (White-shouldered Marble)2019-09-112019-07-06 Otteid (Storedal) (Viken, Norway)Artsdatabanken logo
Apotomis turbidana (White-shouldered Marble)2019-09-112019-06-26 Otteid (Storedal) (Viken, Norway)Artsdatabanken logo
Apotomis turbidana (White-shouldered Marble)2019-09-112019-06-20 Otteid (Storedal) (Viken, Norway)Artsdatabanken logo
Apotomis turbidana (White-shouldered Marble)2019-07-152019-07-12 Nordvik (Vestland, Norway)Artsdatabanken logo
Apotomis turbidana (White-shouldered Marble)2018-11-122013-07-11 Øytangen, Jomfruland (Vestfold og Telemark, Norway)Artsdatabanken logo
Apotomis turbidana (White-shouldered Marble)2018-09-302017-07-21Hosanger (Vestland, Norway)Artsdatabanken logo
Apotomis turbidana (White-shouldered Marble)2018-07-262018-07-26 Otteid (Storedal) (Viken, Norway)Artsdatabanken logo
Apotomis turbidana (White-shouldered Marble)2018-07-242018-07-24 Otteid (Storedal) (Viken, Norway)Artsdatabanken logo
Apotomis turbidana (White-shouldered Marble)2018-07-102018-06-28 Otteid (Storedal) (Viken, Norway)Artsdatabanken logo
Apotomis turbidana (White-shouldered Marble)2018-07-102018-06-25 Otteid (Storedal) (Viken, Norway)Artsdatabanken logo
Apotomis turbidana (White-shouldered Marble)2018-06-182018-06-17 Otteid (Storedal) (Viken, Norway)Artsdatabanken logo
Apotomis turbidana (White-shouldered Marble)2018-06-142018-06-14 Otteid (Storedal) (Viken, Norway)Artsdatabanken logo
Apotomis turbidana (White-shouldered Marble)2018-06-142018-06-10 Otteid (Storedal) (Viken, Norway)Artsdatabanken logo
Apotomis turbidana (White-shouldered Marble)2018-06-052018-05-31 Sørborg (Vestland, Norway)Artsdatabanken logo
Apotomis turbidana (White-shouldered Marble)2018-06-032018-06-03 Otteid (Storedal) (Viken, Norway)Artsdatabanken logo
Apotomis turbidana (White-shouldered Marble)2018-05-302018-05-30 Sørborg (Vestland, Norway)Artsdatabanken logo
Apotomis turbidana (White-shouldered Marble)2017-12-312017-07-23 Herfell (Vestfold og Telemark, Norway)Artsdatabanken logo
Apotomis turbidana (White-shouldered Marble)2017-11-282017-07-20 Spornes,Tromøy (Agder, Norway)Artsdatabanken logo
Apotomis turbidana (White-shouldered Marble)2017-11-212017-07-19 Eidsborg (Vestfold og Telemark, Norway)Artsdatabanken logo
Apotomis turbidana (White-shouldered Marble)2017-10-242017-06-15 Otteid (Viken, Norway)Artsdatabanken logo
Apotomis turbidana (White-shouldered Marble)2017-08-082017-08-07 Jøriveien 19 (Møre og Romsdal, Norway)Artsdatabanken logo
Apotomis turbidana (White-shouldered Marble)2017-07-292017-07-22 Mølen (Vestfold og Telemark, Norway)Artsdatabanken logo
Apotomis turbidana (White-shouldered Marble)2017-07-282017-07-28 Jøriveien 19 (Møre og Romsdal, Norway)Artsdatabanken logo
Apotomis turbidana (White-shouldered Marble)2017-07-282017-07-28 Otteid (Storedal) (Viken, Norway)Artsdatabanken logo
Apotomis turbidana (White-shouldered Marble)2017-07-272017-07-26 Hyttetomta, Svanes (Rogaland, Norway)Artsdatabanken logo
Apotomis turbidana (White-shouldered Marble)2017-07-152017-07-15 Otteid (Storedal) (Viken, Norway)Artsdatabanken logo
Apotomis turbidana (White-shouldered Marble)2017-07-112017-07-09 Otteid (Storedal) (Viken, Norway)Artsdatabanken logo
Apotomis turbidana (White-shouldered Marble)2017-07-092017-07-07 Otteid (Storedal) (Viken, Norway)Artsdatabanken logo
Apotomis turbidana (White-shouldered Marble)2017-07-062017-07-06 Otteid (Storedal) (Viken, Norway)Artsdatabanken logo
Apotomis turbidana (White-shouldered Marble)2017-07-032017-07-02 Otteid (Storedal) (Viken, Norway)Artsdatabanken logo
Apotomis turbidana (White-shouldered Marble)2017-07-032017-07-01 Otteid (Storedal) (Viken, Norway)Artsdatabanken logo
Apotomis turbidana (White-shouldered Marble)2017-06-302017-06-29 Otteid (Storedal) (Viken, Norway)Artsdatabanken logo
Apotomis turbidana (White-shouldered Marble)2017-06-202017-06-20 Otteid (Storedal) (Viken, Norway)Artsdatabanken logo
Apotomis turbidana (White-shouldered Marble)2017-06-192017-06-18 Otteid (Storedal) (Viken, Norway)Artsdatabanken logo
Apotomis turbidana (White-shouldered Marble)2016-12-012016-06-26 Sørborg (Vestland, Norway)Artsdatabanken logo
Apotomis turbidana (White-shouldered Marble)2016-11-222016-07-13 Otteid (Viken, Norway)Artsdatabanken logo
Apotomis turbidana (White-shouldered Marble)2016-11-052016-07-05 Spornes,Tromøy (Agder, Norway)Artsdatabanken logo
Apotomis turbidana (White-shouldered Marble)2016-11-012016-06-29Egenes (Agder, Norway)Artsdatabanken logo
Apotomis turbidana (White-shouldered Marble)2016-10-182016-06-18 Nedre Timenes (Agder, Norway)Artsdatabanken logo
Apotomis turbidana (White-shouldered Marble)2016-08-072016-08-07 Otteid (Storedal) (Viken, Norway)Artsdatabanken logo
Apotomis turbidana (White-shouldered Marble)2016-08-072016-08-06 Otteid (Storedal) (Viken, Norway)Artsdatabanken logo
Apotomis turbidana (White-shouldered Marble)2016-07-172016-07-17 Otteid (Storedal) (Viken, Norway)Artsdatabanken logo