Apotomis turbidana (White-shouldered Marble)

 • Apotomis turbidana (White-shouldered Marble) Nils Rogn (2019-07-19)
 • Apotomis turbidana (White-shouldered Marble) Alf Tore Mjøs (2017-07-21)
 • Apotomis turbidana (White-shouldered Marble) Even Mjaaland (2016-06-29)
 • Apotomis turbidana (White-shouldered Marble) Olav Krogsæter (2015-07-18)
 • Apotomis turbidana (White-shouldered Marble) Alf Tore Mjøs (2014-07-26)
 • Apotomis turbidana (White-shouldered Marble) Ivar Stormo (2014-07-20)
 • Apotomis turbidana (White-shouldered Marble) Alf Tore Mjøs (2014-07-11)
 • Apotomis turbidana (White-shouldered Marble) Frode Falkenberg (2014-06-12)
 • Apotomis turbidana (White-shouldered Marble) Ivar Stormo (2014-06-09)
 • Apotomis turbidana (White-shouldered Marble) Nils Rogn (2012-07-19)
 • Apotomis turbidana (White-shouldered Marble) Øyvind Stickler (2011-07-22)
 • Apotomis turbidana (White-shouldered Marble) Olav Krogsæter (2011-07-05)
 • Apotomis turbidana (White-shouldered Marble) Even Mjaaland (2011-07-03)
 • Apotomis turbidana (White-shouldered Marble) Dag Øivind Ingierd (2011-06-27)
 • Apotomis turbidana (White-shouldered Marble) Øyvind Stickler (2011-06-23)
 • Apotomis turbidana (White-shouldered Marble) Øyvind Stickler (2011-06-17)
 • Apotomis turbidana (White-shouldered Marble) Øyvind Stickler (2011-06-17)
 • Apotomis turbidana (White-shouldered Marble) Svein Bekkum (2011-06-09)
 • Apotomis turbidana (White-shouldered Marble) Trond Einar Brobakk (2010-06-27)
 • Apotomis turbidana (White-shouldered Marble) Svein Bekkum (2010-07-21)
 • Apotomis turbidana (White-shouldered Marble) Frode Falkenberg (2010-07-03)
 • Apotomis turbidana (White-shouldered Marble) John Grønning (2010-07-13)
 • Apotomis turbidana (White-shouldered Marble) Olav Krogsæter (2010-07-03)
 • Apotomis turbidana (White-shouldered Marble) Kjell Mjølsnes (2009-07-05)
 • Apotomis turbidana (White-shouldered Marble) Kjell Tore Vogsland (2008-06-25)