Dendrolimus pini (Pine Lappet)

 • Dendrolimus pini (Pine Lappet) Ole Terland (2020-08-02)
 • Dendrolimus pini (Pine Lappet) Ole Terland (2020-07-30)
 • Dendrolimus pini (Pine Lappet) Dag Øivind Ingierd (2020-07-30)
 • Dendrolimus pini (Pine Lappet) Ole Terland (2020-07-24)
 • Dendrolimus pini (Pine Lappet) Frode Falkenberg (2019-07-21)
 • Dendrolimus pini (Pine Lappet) Leiv Tommas Haugen (2017-07-23)
 • Dendrolimus pini (Pine Lappet) Fredrik Birkeland (2015-08-27)
 • Dendrolimus pini (Pine Lappet) Even Mjaaland (2015-08-15)
 • Dendrolimus pini (Pine Lappet) John Skartveit (2015-08-26)
 • Dendrolimus pini (Pine Lappet) John Skartveit (2015-08-26)
 • Dendrolimus pini (Pine Lappet) Anders Lundberg (2015-08-14)
 • Dendrolimus pini (Pine Lappet) Eivind Nielsen (2015-08-12)
 • Dendrolimus pini (Pine Lappet) Ola Moen (2015-08-07)
 • Dendrolimus pini (Pine Lappet) John Grønning (2015-08-06)
 • Dendrolimus pini (Pine Lappet) Ivar Stormo (2015-07-18)
 • Dendrolimus pini (Pine Lappet) Ivar Stormo (2015-07-04)
 • Dendrolimus pini (Pine Lappet) Frode Falkenberg (2013-07-24)
 • Dendrolimus pini (Pine Lappet) Dag Øivind Ingierd (2012-07-31)
 • Dendrolimus pini (Pine Lappet) Ola Moen (2011-07-26)
 • Dendrolimus pini (Pine Lappet) Dag Øivind Ingierd (2011-07-01)
 • Dendrolimus pini (Pine Lappet) Dag Øivind Ingierd (2011-07-01)
 • Dendrolimus pini (Pine Lappet) Dag Øivind Ingierd (2011-07-01)
 • Dendrolimus pini (Pine Lappet) Alf Tore Mjøs (2010-08-01)
 • Dendrolimus pini (Pine Lappet) Rune Voie (2009-07-29)
 • Dendrolimus pini (Pine Lappet) Trond S. Gimre (2006-10-11)
 • Dendrolimus pini (Pine Lappet) Kjell Tore Vogsland (2007-08-14)