Apotomis capreana (Sallow Marble)

 • Apotomis capreana (Sallow Marble) Ivar Stormo (2016-07-19)
 • Apotomis capreana (Sallow Marble) John Skartveit (2015-08-23)
 • Apotomis capreana (Sallow Marble) Øyvind Stickler (2013-07-28)
 • Apotomis capreana (Sallow Marble) Frode Falkenberg (2013-07-08)
 • Apotomis capreana (Sallow Marble) Øyvind Stickler (2012-07-26)
 • Apotomis capreana (Sallow Marble) Øyvind Stickler (2011-07-24)
 • Apotomis capreana (Sallow Marble) Øyvind Stickler (2011-06-29)
 • Apotomis capreana (Sallow Marble) Øyvind Stickler (2011-06-29)
 • Apotomis capreana (Sallow Marble) Even Mjaaland (2010-07-31)
 • Apotomis capreana (Sallow Marble) Frode Falkenberg (2010-06-30)
 • Apotomis capreana (Sallow Marble) Kjell Tore Vogsland (2008-07-16)