Observatør Kaland barne- og ungdomsskule

SpeciesAndel av lokaliteterLocalitiesObservationsLast observation
Aglais urticae (Small Tortoiseshell)25%112018-05-11