Observatør Erland Andersen

SpeciesAndel av lokaliteterLocalitiesObservationsLast observation
Laothoe populi (Poplar Hawk-moth)100%112015-07-15