Observatør Håvar Hveding

 • Hoplodrina ambigua (Vine's Rustic) Kjetil Bekkeli og Håvar Hveding (2014-09-04)
 • Noctua comes (Lesser Yellow Underwing) Kjetil Bekkeli og Håvar Hveding (2014-09-01)
 • Xanthia togata (Pink-barred Sallow) Kjetil Bekkeli og Håvar Hveding (2014-09-01)
 • Ypsolopha parenthesella (White-shouldered Smudge) Kjetil Bekkeli og Håvar Hveding (2014-09-01)
 • Argyresthia goedartella (Golden Argent) Kjetil Bekkeli og Håvar Hveding (2014-09-01)
 • Agrotis exclamationis (Heart and Dart) Kjetil Bekkeli og Håvar Hveding (2014-09-01)
 • Agrotis segetum (Turnip Moth) Kjetil Bekkeli og Håvar Hveding (2014-09-01)
 • Acleris laterana (Dark-triangle Button) Kjetil Bekkeli og Håvar Hveding (2014-09-01)
 • Acleris laterana (Dark-triangle Button) Håvar Hveding (2014-09-01)
 • Acleris sparsana (Ashy Button) Kjetil Bekkeli og Håvar Hveding (2014-09-01)
 • Noctua janthe (Lesser Broad-bordered Yellow) Kjetil Bekkeli og Håvar Hveding (2014-09-01)
 • Agriphila tristella (Common Grass-veneer) Håvar Hveding (2014-08-18)
 • Hofmannophila pseudospretella (Brown House Moth) Håvar Hveding (2014-08-11)
 • Epinotia tenerana (Nut Bud Moth) Håvar Hveding (2014-08-11)
 • Operophtera brumata (Winter Moth) Håvar Hveding (2013-11-14)
 • Agriphila straminella (Pearl Veneer) Håvar Hveding (2014-08-09)
 • Maniola jurtina (Meadow Brown) Håvar Hveding (2014-08-08)
 • Peribatodes rhomboidaria (Willow Beauty) Håvar Hveding (2013-08-23)
 • Alucita hexadactyla (Many-plumed Moth) Håvar Hveding (2014-08-03)