Localities: Sørborg: 29.10.2013

Reporter:Frode Falkenberg
Observers:Frode Falkenberg
Site:Sørborg ()
Date:2013-10-29
Registered:2013-11-05
Activity:Norwegian moths and butterflies

About the observations

Comments (method):Dyret satt på utsiden av stuevinduet om kvelden, og ble fanget inn for fotografering.
Observation type:Random

Observation


Artsdatabanken logo
Species:Niditinea striolella (Brindled Clothes Moth)
Number:1
Habitat:Garden/park
Stage:Adult
Første funn i Hordaland!
© Frode Falkenberg (29.10.2013)