Localities: Årviknes: 23.10.2020

Reporter:Ole Terland
Observers:Ole Terland
Site:Årviknes ()
Date:2020-10-23
Registered:2020-10-24
Activity:Norwegian moths and butterflies

About the observations

Weather:Overskyet, opphold, vindstille, 6 grader gjennom natten
Comments (method):På vegg og i lyskassen
Observation type:Light-trap

Observation


Artsdatabanken logo
Species:Thera juniperata (Juniper Carpet)
Number:5
Habitat:Other
Stage:Adult
© Ole Terland (23.10.2020)


Artsdatabanken logo
Species:Agriopis aurantiaria (Scarce Umber)
Comment:> 280
Habitat:Other
Stage:Adult
Det var minst 280 av denne arten, de aller fleste på vegg. Det er kun hannen som kan fly. Hunnen sprer seg i et tidlig larvestadium ved å slippe seg ut i luften, og blir så ført med vinden. Norske forskere har gjort mye forskning på denne arten fordi den kan "snauspise" fjellbjørk. Se: Vindstad OPL, Schott T, Hagen SB, Jepsen JU, Kapari, Ims RA (2013) How rapidly do invasive birch forest geometrids recruit larval parasitoids? Insights from comparison with a sympatric native geometrid. Biol Invasions 15:1573–1589. Doi: 10.1007/s10530-012-0393-8 Artikkelen er åpen, tilgjengelig for alle, uten betalingsmur.
© Ole Terland (23.10.2020)


Artsdatabanken logo
Species:Chloroclysta miata (Autumn Green Carpet)
Number:1
Habitat:Other
Stage:Adult
Det er vanskelig å skille lys og mørk irrmåler. I dette tilfellet mener jeg det er lys irrmåler fordi den kun har skjær av grønt "irr" over seg. Mørk irrmåler bruker å være mørkegrønne, nesten mørke.
© Ole Terland (23.10.2020)


Artsdatabanken logo
Species:Colotois pennaria (Feathered Thorn)
Number:5
Habitat:Other
Stage:Adult
© Ole Terland (23.10.2020)


Artsdatabanken logo
Species:Erannis defoliaria (Mottled Umber)
Number:2
Habitat:Other
Stage:Adult
© Ole Terland (23.10.2020)
Leif Aarvik ved Universitetet i Oslo har artsbestemt denne til variant av Stor frostmåler. Tusen takk til Leif Aarvik for hjelpen.
© Ole Terland (23.10.2020)