Localities: Rogn: 18.07.2020

Reporter:Nils Rogn
Observers:Nils Rogn
Site:Rogn ()
Date:2020-07-18
Registered:2020-12-02
Activity:Norwegian moths and butterflies

About the observations

Observation type:Light-trap

Observation


Artsdatabanken logo
Species:Eudonia mercurella (Small Grey)
Number:1
Habitat:Farmland
Stage:Adult
Fyrste registrering her. Id. av Kai Berggren.
© Nils Rogn (18.07.2020)


Artsdatabanken logo
Species:Anania terrealis
Number:1
Habitat:Farmland
Stage:Adult
© Nils Rogn (18.07.2020)


Artsdatabanken logo
Species:Setina irrorella (Dew Moth)
Number:1
Habitat:Farmland
Stage:Adult
© Nils Rogn (18.07.2020)


Artsdatabanken logo
Species:Colostygia olivata (Beech-green Carpet)
Number:1
Habitat:Farmland
Stage:Adult
© Nils Rogn (18.07.2020)


Artsdatabanken logo
Species:Polychrysia moneta (Golden Plusia)
Number:1
Habitat:Farmland
Stage:Adult
Uvanleg mange funn av denne i sommar - til heilt ut i september (4/9).
© Nils Rogn (18.07.2020)


Artsdatabanken logo
Species:Coleophora vestianella
Number:1
Habitat:Farmland
Stage:Adult
© Nils Rogn (18.07.2020)
Stor Coleophora-art, ein god del større enn vandrekålmøllen på fotoet. Kai Berggren støttar identifiseringa.
© Nils Rogn (18.07.2020)


Artsdatabanken logo
Species:Mompha idaei
Number:1
Habitat:Farmland
Stage:Adult
© Nils Rogn (18.07.2020)