Localities: Årviknes: 02.04.2021

Reporter:Ole Terland
Observers:Ole Terland
Site:Årviknes ()
Date:2021-04-02
Registered:2021-04-05
Activity:Norwegian moths and butterflies

About the observations

Weather:Klart, vindstille, 5 grader gjennom natten
Observation type:Light-trap

Observation


Artsdatabanken logo
Species:Orthosia gothica (Hebrew Character)
Number:6
Stage:Adult


Artsdatabanken logo
Species:Orthosia incerta (Clouded Drab)
Number:1
Stage:Adult
Hvis noen mener denne registeringen er feil, er jeg takknemlig for tilbakemelding. Send e-post til oterlaXonline.no Erstatt X med alfakrøll.
© Ole Terland (02.04.2021)


Artsdatabanken logo
Species:Alsophila aescularia (March Moth)
Number:1
Stage:Adult
Vintermåler (hann) kan fly ved lave temperaturer (den som er avbildet fløy ved 5 grader C) umiddelbart ved forstyrrelse, etter flere timer i ro. Wing-load er 4,3 mg/cm2. Det er bare hos nattsommerfugler med så lav wing-load som er i stand til å fly med en så lav intrathorakal temperatur. For å sette wing-load i perspektiv: Sphinx pinastri (Furusvermer) har wing-load på 50 mg/cm2 og Gonepteryx rhamni har wing-load = 10 . Sommerfugler er de blant flyende dyr med lavest wing-load.
© Ole Terland (02.04.2021)


Artsdatabanken logo
Species:Agriopis marginaria (Dotted Border)
Number:3
Stage:Adult
Etter lang tid hvile i 5 grader, fløy den umiddelbart ved forstyrrelse. Etter så lang hviletid er den intrathorakale temperatur også 5 grader. Neste morgen var det kun 2 + grader, men ved så lav temperatur klarte ikke Vårfrostmåleren å fly.
© Ole Terland (02.04.2021)