Localities: Årviknes: 03.04.2021

Reporter:Ole Terland
Observers:Ole Terland
Site:Årviknes ()
Date:2021-04-03
Registered:2021-04-05
Activity:Norwegian moths and butterflies

About the observations

Weather:Klart, vindstille, temperatur var 5+ om kvelden, falt gradvis gjennom natten til 1 + grad om morgenen
Observation type:Light-trap

Observation


Artsdatabanken logo
Species:Orthosia gothica (Hebrew Character)
Number:3
Stage:Adult


Artsdatabanken logo
Species:Lithophane furcifera (The Conformist)
Number:1
Stage:Adult
© Ole Terland (03.04.2021)


Artsdatabanken logo
Species:Agriopis marginaria (Dotted Border)
Number:3
Stage:Adult
Ved 1-2 varmegrader var Vårfrostmåler ute av stand til å fly. Etter bare ett pust over seg, var den varm nok til å fly.
© Ole Terland (03.04.2021)