Localities: Rena og omegn: 21.04.2021

Reporter:Åsmund Berg
Observers:Åsmund Berg
Site:Rena og omegn ()
Date:2021-04-21
Activity:Spring phenology

Observation


Species:Aglais io (Peacock Butterfly) 
Phenophase:Adult20.04.2021
Observasjonen er gjort ved Hoppbakkene på Rena i Østerdalen.
© Åsmund Berg (20.04.2021)