Hopp til hovedinnhold

Localities: Kanstadmyra: 16.09.2022

Reporter:Svein Sellevold Bekkum
Observers:Svein Bekkum
Site:Kanstadmyra ()
Date:2022-09-16
Activity:Norwegian moths and butterflies

About the observations

Weather:Mildt og lettskyet- lett bris fra SØ
Comments (method):Tre batteridrevne lysfeller plassert i krattskog langs myrkanten.
En felle med 22w aktinisk lysrør (referanse)
En felle med 3w UV LED pære
En felle med to stk 9w UV LED bar.
Sommerfugler i alle tre fellene, men kun en i 3w fella- omtrent likt i de to andre.
Comments (observation):Krattskog med bjørk, selje og furu- og noe sitkagran. Plantefelt med sitkagran rett i nærheten.
Observation type:Light-trap

Observation


Artsdatabanken logo
Species:Epirrita autumnata (Autumnal Moth)
Number:9
Habitat:Outlying fields
Stage:Adult


Artsdatabanken logo
Species:Thera obeliscata (Grey Pine Carpet)
Number:1
Habitat:Outlying fields
Stage:Adult
Ny art for området
© Svein Bekkum (16.09.2022)


Artsdatabanken logo
Species:Agriopis aurantiaria (Scarce Umber)
Number:8
Habitat:Outlying fields
Stage:Adult