Localities: Kvamsfjellet: 01.08.2006

Reporter:SABIMA
Observers:Finn Moe
Site:Kvamsfjellet ()
Date:2006-08-01
Registered:2007-04-25
Activity:Bilder og video av dyr

Observation


Species:Entephria caesiata (Grey Mountain Carpet)
Habitat:Urban area
Denne vakre nattsommerfuglen heter vanlig bergmåler Entephria caesiata. Den lever på blåbær og er meget vanlig over hele landet. Målerfamilien har fått navnet sitt etter larvene, som beveger seg bortover underlaget ved å sette bakerste del av kroppen helt inntil forreste del, slik at kroppen står opp som en omvendt U. På den måten "måler" den opp avstanden mens den går, slik vi kan gjøre ved å bevege tommelfinger og langfinger vekselsvis mot og fra hverandre. Vennlig hilsen Rune Aanderaa
© Finn Moe (01.08.2006)