Localities: Finnsrud: 16.06.2007

Reporter:SABIMA
Observers:Morten Nysveen
Site:Finnsrud ()
Date:2007-06-16
Registered:2007-06-20
Activity:Bilder og video av dyr

Observation


Species:Adscita statices (Forester)
Habitat:Farmland
Dette er en GRØNN METALLSVERMER, Adscita statices, som er en nykommer på rødlista. Den var tidligere vanlig i hele Øst-Norge, men pga av omlegginger i jordbruket går den tilbake. Vanlig kulturlandsskapsart. Vennlig hilsen Rune Aanderaa, SABIMA.
© Morten Nysveen (15.06.2007)


Species:Heteroptera
Habitat:Farmland
Dette er en tege (heteroptera) i familien Reduviidae og arten det er snakk om er Rhynocoris annulatus. Familien kalles rovteger og livnærer seg stort sett på andre insekter. De er raske og effektive rovdyr, og har en kort utstående sugesnabel som de fortærer bytte med. Den har ingen registreringer nord for Hedmark, men er ellers utbredt i sørnorge. Vanlig er den neppe, men den er ikke på rødlista. Vennlig hilsen Rune Aanderaa, SABIMA.
© Morten Nysveen (16.06.2007)