Localities: Drangedal: 01.06.2007

Reporter:Kjell Tore Vogsland
Observers:Kjell Tore Vogsland
Site:Drangedal ()
Date:2007-06-01
Registered:2007-09-04
Activity:Norwegian moths and butterflies

Observation


Artsdatabanken logo
Species:Adscita statices (Forester)
Number:1
Habitat:Farmland
Stage:Adult
Grønn metallsvermer er rødlistet, og følgelig noe sjelden i antall. Men noen varme sommerkvelder kom en stor sverm for å nye godt av blomsterengen.
© Kjell Tore Vogsland (01.06.2007)