Localities: Revtangen Ornitologiske Stasjon: 29.05.2008

Reporter:Alf Tore Mjøs
Observers:Alf Tore Mjøs
Site:Revtangen Ornitologiske Stasjon ()
Date:2008-05-29
Registered:2008-06-01
Activity:Norwegian moths and butterflies

About the observations

Comments (method):Robinson lysfelle 125 W kvikksølvpære
Observation type:Light-trap
Comments (method):Robinson lysfelle med 125 W kvikksølvpære
Observation type:Light-trap
Comments (method):Robinson lysfelle med 125 W kvikksølvpære
Comments (observation):Blandingsskog dominert av gran i kulturlandskap, nærhet til sanddynevegetasjon
Observation type:Light-trap
 Light-trap

Observation


Artsdatabanken logo
Species:Macrothylacia rubi (Fox Moth)
Number:1
Habitat:Mixed forest
Stage:Adult
© Alf Tore Mjøs (29.05.2008)


Artsdatabanken logo
Species:Diarsia rubi (Small Square-spot)
Number:3
Habitat:Mixed forest
Stage:Adult


Artsdatabanken logo
Species:Diarsia rubi (Small Square-spot)
Number:3
Habitat:Mixed forest
Stage:Adult


Artsdatabanken logo
Species:Caradrina morpheus (Mottled Rustic)
Number:1
Habitat:Mixed forest
Stage:Adult


Artsdatabanken logo
Species:Caradrina morpheus (Mottled Rustic)
Number:1
Habitat:Mixed forest
Stage:Adult
© Alf Tore Mjøs (29.05.2008)


Artsdatabanken logo
Species:Autographa gamma (Silver Y)
Number:1
Habitat:Mixed forest
Stage:Adult


Artsdatabanken logo
Species:Autographa gamma (Silver Y)
Number:1
Habitat:Mixed forest
Stage:Adult


Artsdatabanken logo
Species:Lacanobia oleracea (Bright-line Brown-eye)
Number:1
Habitat:Mixed forest
Stage:Adult


Artsdatabanken logo
Species:Lacanobia oleracea (Bright-line Brown-eye)
Number:1
Habitat:Mixed forest
Stage:Adult


Artsdatabanken logo
Species:Ochropleura plecta (Flame Shoulder)
Number:4
Habitat:Mixed forest
Stage:Adult


Artsdatabanken logo
Species:Ochropleura plecta (Flame Shoulder)
Number:4
Habitat:Mixed forest
Stage:Adult
© Alf Tore Mjøs (29.05.2008)


Artsdatabanken logo
Species:Pterostoma palpina (Pale Prominent)
Number:1
Habitat:Mixed forest
Stage:Adult
© Alf Tore Mjøs (29.05.2008)


Artsdatabanken logo
Species:Spilosoma lubricipeda (White Ermine)
Number:1
Habitat:Mixed forest
Stage:Adult
© Alf Tore Mjøs (29.05.2008)


Artsdatabanken logo
Species:Oligia latruncula (Tawny Marbled Minor)
Number:1
Habitat:Mixed forest
Stage:Adult
© Alf Tore Mjøs (29.05.2008)


Artsdatabanken logo
Species:Oligia latruncula (Tawny Marbled Minor)
Number:1
Habitat:Mixed forest
Stage:Adult


Artsdatabanken logo
Species:Pyla fusca (Brown Knot-horn)
Number:1
Habitat:Farmland
Stage:Adult
Comments:Ny for Jæren
I følge Artskart er dette første funn på Jæren. Arten er påvist en gang i Stavanger på 70-tallet, og tre ganger i Suldal på 200-tallet.
© Alf Tore Mjøs (29.05.2008)


Artsdatabanken logo
Species:Deilephila elpenor (Elephant Hawk-moth)
Number:1
Habitat:Mixed forest
Stage:Adult
© Alf Tore Mjøs (29.05.2008)


Artsdatabanken logo
Species:Apamea sordens (Rustic Shoulder-knot)
Number:2
Habitat:Mixed forest
Stage:Adult


Artsdatabanken logo
Species:Apamea sordens (Rustic Shoulder-knot)
Number:2
Habitat:Mixed forest
Stage:Adult


Artsdatabanken logo
Species:Agrotis exclamationis (Heart and Dart)
Number:1
Habitat:Mixed forest
Stage:Adult