Localities: Grønnlien: 13.04.2009

Reporter:Frode Falkenberg
Observers:Frode Falkenberg
Site:Grønnlien ()
Date:2009-04-13
Activity:Norwegian moths and butterflies

About the observations

Observation type:Random

Observation


Artsdatabanken logo
Species:Vanessa atalanta (Red Admiral)
Number:1
Habitat:Garden/park
Stage:Adult
Comments:Kl. 15:30.


Artsdatabanken logo
Species:Orthosia gothica (Hebrew Character)
Number:1
Habitat:Garden/park
Stage:Adult
Comments:Satt i dørkarmen.


Artsdatabanken logo
Species:Conistra vaccinii (The Chestnut)
Number:1
Stage:Adult


Artsdatabanken logo
Species:Agonopterix ocellana (Red-letter Flat-body)
Number:1
Stage:Adult
Første funn i Grønnlien.
© Frode Falkenberg (13.04.2009)


Artsdatabanken logo
Species:Mompha langiella (Clouded Cosmet)
Number:7
Stage:Adult
Comments:Svermet på grunnmuren på huset.


Artsdatabanken logo
Species:Stigmella sorbi (Barred Rowan Pygmy)
Number:1
Stage:Adult
Stigmella sorbi? Kommentar fra Kai Berggren: "I utgangspunktet er det nesten umulig å bestemme Nepticulider ut fra foto (bortsett fra noen karakteristiske), spesielt når de er innenfor den gruppen med mer eller mindre diffust tverrbånd. Det var forøvrig en veldig tidlig dato for en Nepticulide. De begynner som regel å fly i mai. En av de større og tidlige artene er Stigmella sorbi. Synes den ligner mest på den arten. Andre tidlige kandidater er S. confusella og lapponica."
© Frode Falkenberg (13.04.2009)