Localities: Revtangen Ornitologiske Stasjon: 19.04.2009

Reporter:Alf Tore Mjøs
Observers:Alf Tore Mjøs
Site:Revtangen Ornitologiske Stasjon ()
Date:2009-04-19
Activity:Norwegian moths and butterflies

About the observations

Weather:Kjølig natt, ned mot null grader på det kaldeste
Observation type:Light-trap

Observation


Artsdatabanken logo
Species:Orthosia gothica (Hebrew Character)
Number:39
Habitat:Farmland
Stage:Adult


Artsdatabanken logo
Species:Agrotis ipsilon (Dark Sword-grass)
Number:1
Habitat:Farmland
Stage:Adult
© Alf Tore Mjøs (19.04.2009)


Artsdatabanken logo
Species:Orthosia cruda (Small Quaker)
Number:1
Habitat:Farmland
Stage:Adult


Artsdatabanken logo
Species:Orthosia gracilis (Powdered Quaker)
Number:2
Habitat:Farmland
Stage:Adult
© Alf Tore Mjøs (19.04.2009)
© Alf Tore Mjøs (19.04.2009)


Artsdatabanken logo
Species:Orthosia cerasi (Common Quaker)
Number:6
Habitat:Farmland
Stage:Adult