Localities: Revtangen Ornitologiske Stasjon: 29.04.2009

Reporter:Alf Tore Mjøs
Observers:Alf Tore Mjøs
Site:Revtangen Ornitologiske Stasjon ()
Date:2009-04-29
Activity:Norwegian moths and butterflies

About the observations

Weather:Nesten vindstille, svak østlig trekk, ca. 8 grader
Observation type:Light-trap

Observation


Artsdatabanken logo
Species:Orthosia gothica (Hebrew Character)
Number:37
Habitat:Farmland
Stage:Adult


Artsdatabanken logo
Species:Cerastis rubricosa (Red Chestnut)
Number:2
Habitat:Farmland
Stage:Adult


Artsdatabanken logo
Species:Anarta trifolii (The Nutmeg)
Number:1
Habitat:Farmland
Stage:Adult
Første funn på Revtangen. Ingen aprilfunn i Artskart fra før. Tatt på Vik, Klepp i august 1950.
© Alf Tore Mjøs (29.04.2009)


Artsdatabanken logo
Species:Gymnoscelis rufifasciata (Double-striped Pug)
Number:1
Habitat:Farmland
Stage:Adult
Første vårfunn og andre totalt på Revtangen.
© Alf Tore Mjøs (29.04.2009)


Artsdatabanken logo
Species:Orthosia cruda (Small Quaker)
Number:2
Habitat:Farmland
Stage:Adult
© Alf Tore Mjøs (29.04.2009)


Artsdatabanken logo
Species:Orthosia gracilis (Powdered Quaker)
Number:1
Habitat:Farmland
Stage:Adult
© Alf Tore Mjøs (29.04.2009)


Artsdatabanken logo
Species:Orthosia cerasi (Common Quaker)
Number:14
Habitat:Farmland
Stage:Adult
© Alf Tore Mjøs (29.04.2009)


Artsdatabanken logo
Species:Cucullia chamomillae (Chamomile Shark)
Number:1
Habitat:Farmland
Stage:Adult
Ingen funn i Artskart vest for Kristiansand, så denne er trolig ny for Vestlandet.
© Alf Tore Mjøs (29.04.2009)
Arten kan knapt forveksles på denne tiden av året, siden ingen av forvekslingsartene er i nærheten av å ha flygetid nå. En god karakterer er likevel at den svarte bestøvningen på ribbene i sømfeltet fortsetter ut på frynsene.
© Alf Tore Mjøs (29.04.2009)