Localities: Rogn: 27.07.2011

Reporter:Nils Rogn
Observers:Nils Rogn
Site:Rogn ()
Date:2011-07-27
Registered:2011-07-29
Activity:Norwegian moths and butterflies

About the observations

Weather:Faktisk ei natt utan regn, min. temp. var 12 grader.
Comments (method):Utdrag frå fangsten
Comments (observation):Kontakt nrogn@c2i.net om du har innspel til identifiseringa.
Observation type:Light-trap

Observation


Artsdatabanken logo
Species:Dioryctria abietella (Dark Pine Knot-horn)
Number:1
Habitat:Farmland
Stage:Adult
© Nils Rogn (27.07.2011)


Artsdatabanken logo
Species:Xestia baja (Dotted Clay)
Comment:ca. 10
Habitat:Farmland
Stage:Adult
© Nils Rogn (27.07.2011)


Artsdatabanken logo
Species:Laothoe populi (Poplar Hawk-moth)
Number:1
Habitat:Farmland
Stage:Adult
© Nils Rogn (27.07.2011)


Artsdatabanken logo
Species:Apamea rubrirena
Number:1
Habitat:Farmland
Stage:Adult
© Nils Rogn (27.07.2011)


Artsdatabanken logo
Species:Alcis repandata (Mottled Beauty)
Number:1
Habitat:Farmland
Stage:Adult
© Nils Rogn (27.07.2011)

Other images

Å sjekke lysfella kan by på overraskingar også frå fugleverda. Denne vandrefalken dreiv å mata ein skrikande unge like ved!
© Nils Rogn (27.07.2011)