Localities: Haukeliseter: 03.07.2011

Reporter:John Skartveit
Observers:John Skartveit
Site:Haukeliseter ()
Date:2011-07-03
Registered:2011-08-29
Activity:Norwegian moths and butterflies

About the observations

Observation type:Random

Observation


Artsdatabanken logo
Species:Ancylis myrtillana
Number:1
Habitat:Alpine
Stage:Adult
© John Skartveit (03.07.2011)


Artsdatabanken logo
Species:Zygaena exulans (Mountain Burnet)
Number:1
Habitat:Alpine
Stage:Adult
© John Skartveit (03.07.2011)


Artsdatabanken logo
Species:Ancylis unguicella (Broken-barred Roller)
Number:1
Stage:Adult
© John Skartveit (03.07.2011)


Artsdatabanken logo
Species:Plutella xylostella (Diamond-back Moth)
Number:1
Habitat:Alpine
Stage:Adult


Artsdatabanken logo
Species:Callisto coffeella
Number:3
Stage:Adult
© John Skartveit (03.07.2011)
© John Skartveit (03.07.2011)
© John Skartveit (03.07.2011)


Artsdatabanken logo
Species:Incurvaria vetulella
Number:1
Habitat:Alpine
Stage:Adult
© John Skartveit (03.07.2011)
© John Skartveit (03.07.2011)


Artsdatabanken logo
Species:Phyllonorycter hilarella (Sallow Midget)
Number:1
Habitat:Alpine
Stage:Adult
© John Skartveit (03.07.2011)


Artsdatabanken logo
Species:Phylloporia bistrigella (Striped Bright)
Number:1
Stage:Adult
Comments:usikker på bestemminga her. Tek gjerne i mot kommentarar
© John Skartveit (03.07.2011)


Species:Stigmella
Number:1
Stage:Adult
© John Skartveit (03.07.2011)

Other images

Elachistidae? Skal vel godt gjerast for ein møll å ha færre kjenneteikn enn denne.
© John Skartveit (03.07.2011)