Hesthaugen: 09.10.2013

Norway»Vestland»Bergen»Hesthaugen»09.10.2013

Registered data:

Reporter:Ole Terland
Observers:Ole Terland
Site:Hesthaugen ()
Date:2013-10-09
Registered:2013-10-25
Activity:Norwegian moths and butterflies

About the observations

Comments (method):Satt på husveggen
Observation type:Random

Observation


Artsdatabanken logo
Species:Thera britannica (Spruce Carpet)
Number:2
Habitat:Urban area
Stage:Adult
Determined by:Alf Tore Mjøs (ombestemt fra Thera juniperata (Juniper Carpet))
Vakkert og uslitt/uskadet eksemplar. Jeg har blåeiner i hagen. Kanskje denne har vært vertsplante. I løpet av de påfølgende uker har jeg til sammen observert mer enn ti eksemplarer. Alle litt forskjellige i utseende.
© Ole Terland (09.10.2013)