Location: Kvernebakken, Skjolden

Spring phenology
2007-03-27
Halvard Johan Bolstad
Kvernebakken, Skjolden (Vestland, Norway)
2007-03-27 Adult bumble-bee
2007-03-23 Arrival brambling
2007-03-21 Flowering colt's-foot
2007-03-27 Adult small tortoiseshell