Trollius europaeus (Globe flower)

Trollius europaeus (Globe flower)

Globe flower (Trollius europaeus)
Originator: Siri Skoglund

Systematics :

Kingdom: Plantae
Artificial group: Vascular plant (Tracheophytes)
Superphylum: Spermatophyte
Phylum: Magnoliophyta
Subclass: Magnoliidae
Family: Ranunculaceae
Genus: Trollius
Species: Globe flower (Trollius europaeus)

Other names: ballblomst, knappsoleie

Norwegian name: Ballblom

Forvekslingsarter: Ingen (vanskelig å forveksle)