Ash (Fraxinus excelsior)

Superphylum: Spermatophyte
Phylum: Magnoliophyta
Subclass: Magnoliidae
Family: Oleaceae
Genus: Fraxinus

Forvekslingsarter: Ingen (vanskelig å forveksle)

Norwegian Red List 2015: Vulnerable