Agrochola lota (Red-line Quaker)

Order: Lepidoptera (Moths and butterflies)
Group: "Macro-heterocera" (Macro-moths)
Family: Noctuidae (Owlet moths)
Subfamily: Cuculliinae
Genus: Agrochola