Region:Norway
Site type:river/stream‚ woodland‚ farmland
Length (m):350
Area (m²):1 000
Created:2007-07-28
Description:
Edeleløvskog i lun dal, elv renner gjennom området, noe beitemark.
Site ID11633
Participant:Frode Falkenberg (2007), Kjell Mjølsnes (2007-2011), Even Mjaaland (2006-2014, 2016)
kart
UTM 6491456 nord, 315703 øst, sone 32