Region:Norway
Site type:coastal area‚ woodland‚ farmland
Created:2007-09-29
Description:
Liten skogdunge dominter av gran, men med noe buskfuru/bergfuru, bjørk og ymse hagevekster. Omgitt av kulturlandskap, noen hundre meter fra tyspisk sanddynevegetasjon på vestsiden.
Site ID13167
Participant:Alf Tore Mjøs (2007-2020)
kart
UTM 6518523 nord, 297911 øst, sone 32