Region:Norway
Site type:woodland‚ farmland
Created:2008-08-28
Description:
Dette er gårdsbruket mitt som ligger 620 moh i Vinstradalføret, en sidedal til Gudbrandsdalen. Landskapet er gammelt kulturlandskap- hovedsaklig brukt som ugjødslet beitemark- omkranset av blandingsskog dominert av lauvskogsarter, i varm og tørr solhelling.
Site ID15884
Participant:Svein Bekkum (2003-2004, 2006-2020)