Region:Norway
Site type:coastal area‚ woodland‚ farmland
Created:2008-11-14
Description:
Frodig hage med mange trær, omgitt av beitelandskap, lynghei og edelløvskog. Ca 500 m fra ytterste kyststripa.
Site ID16568
Participant:Alf Tore Mjøs (2008), Kjell Mjølsnes (2008-2014, 2017), Even Mjaaland (2008-2011)
kart
UTM 6508012 nord, -23052 øst, sone 33