Region:Norway
Site type:river/stream‚ woodland‚ farmland
Created:2008-11-15
Description:
Området er dominert av landbruk med noe løvskog
Site ID16572
Participant:Leiv Tommas Haugen (2005-2009, 2011, 2014-2016), Dag L. Fjeldstad (2006-2011, 2014-2020)
kart
UTM 6582256 nord, 300939 øst, sone 32