Region:Norway
Site type:woodland
Created:2010-07-11
Description:
Skog, slåttemark og skogsveier med rik blomsterflora
Site ID26287
Participant:Kjell Mjølsnes (2010)
kart
UTM 6462331 nord, 372916 øst, sone 32