Region:Norway
Site type:urban area‚ farmland
Length (m):60
Area (m²):2 000
Created:2010-07-13
Description:
Naturtomt/hage med mindre dam/sump nær nordsiden av hus. Blandingskog med fjellrabber, kratt og lyng på SV siden av tomt. Nabohage og asfaltvei på NØ siden. Spredt bebygd område. Plen, plant fjellparti og store/små prydbusker på tomt.
Site ID26314
Participant:Øyvind Stickler (1989-1991, 1994-1996, 2006, 2010-2012, 2014-2015, 2018-2019)