Region:Norway
Site type:lake
Created:2011-03-22
Description:
Næringsrikt vann med mye takrør grensende til intensivt dyrka områder. Noe pil og sitkagran.
Site ID31147
Participant:Kjell Mjølsnes (2010-2016)
kart
UTM 6515542 nord, 300237 øst, sone 32