Region:Norway
Site type:river/stream‚ woodland‚ farmland
Created:2011-04-28
Description:
OFA-settefiskanlegget ved Sørkedalselva
Site ID31368
Participant:Dag Øivind Ingierd (2010-2014, 2018-2019)
kart
UTM 6651010 nord, 590483 øst, sone 32