Region:Norway
Site type:urban area‚ farmland
Created:2012-07-20
Description:
Boligområde på vestsida av Gudbrandsdalslågen, Vinstra. Beliggende mellom jordbrukslandskap og blandingsskog, dominert av furu i nærmeste omgivelser.
Site ID35622
Participant:Svein Bekkum (2012-2013)