Region:Norway
Site type:urban area‚ woodland
Created:2006-09-22
Description:
Hus i kanten av plantet granskog opp mot Løvstakken i Bergen. Andre trær i området er rogn, gråor, selje, kristtorn og ymse innførte busker.
Site ID8043
Participant:NOF Hordaland (2007), Frode Falkenberg (2006-2014), Arild Breistøl (2009), Trond Einar Brobakk (2008-2009), Marte Falkenberg (2008-2010)
kart
UTM 6698152 nord, 297892 øst, sone 32