Lokaliteter: Vaulen, Brusand: 22.07.2013

Rapportør:Alf Tore Mjøs
Observatører:Kjell Mjølsnes, Reidar Voith, Alf Tore Mjøs
Lokalitet:Vaulen, Brusand (Hå, Rogaland)
Dato:22.07.2013
Registrert:03.12.2013
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Sol, lite vind.
Kommentar til metode:Håving og foto i kveldingen.
Kommentar til funn:Ufullstendig liste; har ikke kontroll på Kjell og Reidar sine registreringer.
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Eupoecilia sanguisorbana (Blodtoppraktvikler)
Antall:30
Leveområde:Myr
Voksestadium:Voksen
© Alf Tore Mjøs (22.07.2013)


Artsdatabanken logo
Art:Eulithis populata (Blåbærmåler)
Antall:1
Leveområde:Myr
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Scotopteryx chenopodiata (Brun bakkemåler)
Antall:1
Leveområde:Myr
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Hellinsia didactylites (Grå svevefjærmøll)
Antall:1
Leveområde:Myr
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Yponomeuta evonymella (Heggspinnmøll)
Antall:1
Leveområde:Myr
Voksestadium:Voksen
© Alf Tore Mjøs (22.07.2013)


Artsdatabanken logo
Art:Aphelia viburniana (Heibladvikler)
Antall:2
Leveområde:Myr
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Celypha lacunana (Olivenprydvikler)
Antall:10
Leveområde:Myr
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Pieris napi (Rapssommerfugl)
Antall:1
Leveområde:Myr
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Epinotia cruciana (Rødflekket kveldvikler)
Antall:1000
Leveområde:Myr
Voksestadium:Voksen
Enormt tallrik, typisk 5-20 svermende pr. kvadratmeter mange steder.
© Alf Tore Mjøs (22.07.2013)


Artsdatabanken logo
Art:Zygaena filipendulae (Seksflekket bloddråpesvermer)
Antall:3
Leveområde:Myr
Voksestadium:Voksen
© Alf Tore Mjøs (22.07.2013)


Artsdatabanken logo
Art:Cosmopterix lienigiella (Takrørglansmøll)
Antall:3
Leveområde:Myr
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Polyommatus icarus (Tiriltungeblåvinge)
Antall:1
Leveområde:Myr
Voksestadium:Voksen
© Alf Tore Mjøs (22.07.2013)


Artsdatabanken logo
Art:Ancylis badiana (Vikkesigdvikler)
Antall:1
Leveområde:Myr
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Anacampsis temerella
Antall:5
Leveområde:Myr
Voksestadium:Voksen
Håvet på krypende Salix-art i mjødurteng nord for elva. Rødlistet "Sterkt truet" med få funn i Norge, bl.a. på Brusand og Ogna. Dårlig bilde gjennom plastglass.
© Alf Tore Mjøs (22.07.2013)


Artsdatabanken logo
Art:Syncopacma taeniolella
Antall:10
Leveområde:Myr
Voksestadium:Voksen