Lokaliteter: Austdalen: 22.07.2013

Rapportør:Ola Moen
Observatører:Ola Moen
Lokalitet:Austdalen (Ulvik, Vestland)
Dato:22.07.2013
Registrert:05.12.2013
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Boloria napaea (Fjellperlemorvinge)
Leveområde:Fjell
Voksestadium:Voksen
© Ola Moen (22.07.2013)