Lokaliteter: Kloterudveien: 25.03.2014

Rapportør:Liv Kjærstad
Observatører:Liv Kjærstad
Lokalitet:Kloterudveien (Lillestrøm, Viken)
Dato:25.03.2014
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Solskinn og litt vind.
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Nymphalis antiopa (Sørgekåpe)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Liv Kjærstad (25.03.2014)