Lokaliteter: Sørborg: 30.03.2014

Rapportør:Frode Falkenberg
Observatører:Frode Falkenberg
Lokalitet:Sørborg (Bergen, Vestland)
Dato:30.03.2014
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia gothica (Buemerket seljefly)
Antall:7
Voksestadium:Voksen
Vanlig variant.
© Frode Falkenberg (30.03.2014)
Vanlig variant, men med asymmetriske tegninger.
© Frode Falkenberg (30.03.2014)
Den hakket mer fåtallige lysmerkete utgaven.
© Frode Falkenberg (30.03.2014)


Artsdatabanken logo
Art:Panolis flammea (Furufly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Frode Falkenberg (30.03.2014)


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia cerasi (Tverrlinjet seljefly)
Antall:8
Voksestadium:Voksen
Den vanligste formen her.
© Frode Falkenberg (30.03.2014)
En gråere og lysere form av arten.
© Frode Falkenberg (30.03.2014)


Artsdatabanken logo
Art:Conistra vaccinii (Variabelt flatfly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia incerta (Variabelt seljefly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Frode Falkenberg (30.03.2014)


Artsdatabanken logo
Art:Achlya flavicornis (Vårhalvspinner)
Antall:7
Voksestadium:Voksen