Lokaliteter: Otteid (Storedal): 30.03.2014

Rapportør:Ivar Stormo
Observatører:Ivar Stormo
Lokalitet:Otteid (Storedal) (Marker, Viken)
Dato:30.03.2014
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:5 grader, klart, vindstille
Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Odontosia sieversii (Båndet vårtannspinner)
Antall:2
Voksestadium:Voksen
© Ivar Stormo (30.03.2014)
© Ivar Stormo (30.03.2014)


Artsdatabanken logo
Art:Cerastis rubricosa (Fiolett vårfly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Ivar Stormo (30.03.2014)


Artsdatabanken logo
Art:Lithophane furcifera (Gaffelkappefly)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Ivar Stormo (30.03.2014)


Artsdatabanken logo
Art:Polygonia c-album (Hvit c)
Antall:2
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Ivar Stormo (30.03.2014)


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia populeti (Plettseljefly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Ivar Stormo (30.03.2014)


Artsdatabanken logo
Art:Conistra vaccinii (Variabelt flatfly)
Antall:5
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Ivar Stormo (30.03.2014)


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia incerta (Variabelt seljefly)
Antall:2
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Ivar Stormo (30.03.2014)


Artsdatabanken logo
Art:Achlya flavicornis (Vårhalvspinner)
Antall:20
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Ivar Stormo (30.03.2014)


Artsdatabanken logo
Art:Brachionycha nubeculosa (Vårlurvefly)
Antall:10
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Ivar Stormo (30.03.2014)