Morland: 08.04.2014

Norge»Vestland»Øygarden»Morland»08.04.2014

Registrert informasjon

Rapportør:Olav Krogsæter
Observatører:Olav Krogsæter
Område:Morland (Øygarden, Vestland)
Dato:08.04.2014
Registrert:10.04.2014
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Regn. Nattens min.temp. +7 grader.
Kommentar til metode:Robinsonfelle med 125W HQL pære.
Kommentar til funn:Tre nye tidlignoteringer med solid margin. Bjørka begynner såvid å få museører, ca. tre uker tidligere enn normal.
Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Selenia dentaria (Blek månemåler)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Ny tidlignotering med hele 32 dager.
© Olav Krogsæter (08.04.2014)


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia gothica (Buemerket seljefly)
Antall:23
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Cerastis rubricosa (Fiolett vårfly)
Antall:3
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Scoliopteryx libatrix (Flikfly)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Ny tidlignotering med 7 dager.
© Olav Krogsæter (08.04.2014)


Artsdatabanken logo
Art:Acleris hyemana (Kystflatvikler)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia populeti (Plettseljefly)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Acleris hastiana (Seljeflatvikler)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Pachycnemia hippocastanaria (Smalvingemåler)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Ny tidlignotering med hele 22 dager.
© Olav Krogsæter (08.04.2014)


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia cerasi (Tverrlinjet seljefly)
Antall:12
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Conistra vaccinii (Variabelt flatfly)
Antall:4
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia incerta (Variabelt seljefly)
Antall:11
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Xylocampa areola (Vivendelfly)
Antall:4
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Art:Agonopterix ciliella/heracliana
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Agonopterix ocellana
Antall:2
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen