Lokaliteter: Otteid (Storedal): 12.04.2014

Rapportør:Ivar Stormo
Observatører:Ivar Stormo
Lokalitet:Otteid (Storedal) (Marker, Viken)
Dato:12.04.2014
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:0 grader, oppholsvær, vindstille
Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia gothica (Buemerket seljefly)
Antall:25
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Ivar Stormo (12.04.2014)


Artsdatabanken logo
Art:Cerastis rubricosa (Fiolett vårfly)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Ivar Stormo (12.04.2014)


Artsdatabanken logo
Art:Panolis flammea (Furufly)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Ivar Stormo (12.04.2014)
© Ivar Stormo (12.04.2014)


Artsdatabanken logo
Art:Lithophane furcifera (Gaffelkappefly)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Ivar Stormo (12.04.2014)


Artsdatabanken logo
Art:Lycia hirtaria (Olivenlurvemåler)
Antall:5
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Ivar Stormo (12.04.2014)


Artsdatabanken logo
Art:Acleris hastiana (Seljeflatvikler)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Ivar Stormo (12.04.2014)


Artsdatabanken logo
Art:Ectropis crepuscularia (Vårbarkmåler)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Ivar Stormo (12.04.2014)


Artsdatabanken logo
Art:Achlya flavicornis (Vårhalvspinner)
Antall:3
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Ivar Stormo (12.04.2014)


Artsdatabanken logo
Art:Endromis versicolora (Vårspinner)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Ivar Stormo (12.04.2014)
© Ivar Stormo (12.04.2014)
© Ivar Stormo (12.04.2014)


Art:Agonopterix ciliella/heracliana
Antall:1
Merknad:Usikker - men ut fra tilgjengelig bildematerials synes jeg det er denne som ligner mest.
Voksestadium:Voksen
© Ivar Stormo (12.04.2014)