Lokaliteter: Tyrihjellåsen 33, Solbergfoss: 22.04.2014

Rapportør:John Stenersen
Observatører:John Stenersen
Lokalitet:Tyrihjellåsen 33, Solbergfoss (Indre Østfold, Viken)
Dato:22.04.2014
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:pent, 7-13 grader, stille - flau vind
Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Trichopteryx carpinata (Bjørketungemåler)
Antall:2
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Lithophane socia (Brunt kappefly)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© John Stenersen (22.04.2014)


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia gothica (Buemerket seljefly)
Antall:51
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Cerastis rubricosa (Fiolett vårfly)
Antall:7
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© John Stenersen (22.04.2014)


Artsdatabanken logo
Art:Scoliopteryx libatrix (Flikfly)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© John Stenersen (22.04.2014)


Artsdatabanken logo
Art:Panolis flammea (Furufly)
Antall:5
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© John Stenersen (22.04.2014)
© John Stenersen (22.04.2014)
© John Stenersen (22.04.2014)


Artsdatabanken logo
Art:Lycia hirtaria (Olivenlurvemåler)
Antall:2
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© John Stenersen (22.04.2014)


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia cerasi (Tverrlinjet seljefly)
Antall:8
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© John Stenersen (22.04.2014)


Artsdatabanken logo
Art:Conistra vaccinii (Variabelt flatfly)
Antall:3
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© John Stenersen (22.04.2014)


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia incerta (Variabelt seljefly)
Antall:3
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen