Lokaliteter: Oslo city: 21.03.2014

Rapportør:Susanne Kling
Observatører:Susanne Kling
Lokalitet:Oslo city (Oslo)
Dato:21.03.2014
Registrert:22.04.2014
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Overskyet, solglimt
Kommentar til funn:Tilfeldig - i vårens første solglimt, på fortauet mitt i Oslo city. Satt lenge og fløy ivei, høyt over takene. Tok en serie med bilder...
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Aglais io (Dagpåfugløye)
Antall:1
Merknad:Dato er rett! 21 Mars 2014 (fant ikke denne sajten tidligere...).
Leveområde:Tettbebyggelse
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Fullvuxen
© Susanne Kling (21.03.2014)
© Susanne Kling (21.03.2014)
© Susanne Kling (21.03.2014)